Select Page

Exploring the relational body

and sharing artistic practices

Manufactures from the Social Economy

Agenda

 

Trobada per articular la proposta Divendres 25 d’octubre a les 17h a Vidàlia

Laboratori de Dansa

Espai d’entrenament, expressió interna, creativitat i creació col·lectiva

Fem una crida entre apassionades, practicants de dansa, bellugets, amateurs i professionals, ballarins, psicoterapuetes corporals, DMT’s… per inciar un grup estable d’investigació i creació en moviment que s’aculli dins del projecte de Vidàlia i que pugui projectar-se com a companyia-laboratori.

Trobades mensuals de dues hores d’octubre de 2019 a juny de 2020 divendres tarda (de fet les dates encara no estan publicades perquè podrien variar lleguremanet segons els participants). A part de l’entrenament, hi ha la possibilitat d’organitzar o participar a les jam obertes de Vidàlia entre trobada i trobada o altres convocatòries que organitzéssim. 

En el grup s’estableix una línees per establir un ambient de confiança i segur a on poder mostrar-nos i arriscar-nos. El grup pretén ser semitancat i autogestionat.

El Laboratori pretén fundar les primeres pedres per iniciar una companyia-laboratori amb unes reminicències d’esbart a la zona. I que pugui nodrir-se del projecte de Vidàlia, dels artistes convidats, del fer de la comunitat… així com el Laboratori pugui presentar propostes en esdeveniments de Vidàlia.

 

Requisits per formar-ne part

  • Experiència en arts del moviment. Es valora també arts en general.
  • Recorregut de creixement personal
  • Compromís d’involucrar-se i assistència
  • Ser soci de la cooperativa (https://vidalia.coop/collabora/). Aportació anual a determinar (diners que són autogestionats pel mateix grup per l’ús i escalfament dels espais, material, convidar a algun coreògraf…)

Dance Lab

Training, internal expression and collective creation

Call to start a an stable group of research and creation in movement that can be support and support Vidal’s project and that can be projected as a companion-laboratory.
Monthly meetings

Commitment of assistance and comanagement of the group

Previous expreince in movement and perosnal growth

We will establish the economic contribution together based on the expenses.

To apply send an email to thefactory@vidalia.coop

Projects that we are currently supporting

Touch&Play is a movement that provides safe and inspirational spaces to deep in the culture of concent, embodyed artistic practices and sensual exploration.

The festivals provides an immersive community experience with daytime intensives, workshops and offerings and evening events exploring our relationship to ourselves and each other through movement, art, touch, kink, dance and nature.

The factory is a platform that provides a structure (legal, economic, production, communication, coordination) for different artistic and culture events to grow. If you are interested in organise an event that it is aligned with our mission contact us at info@vidalia.coop

DRIVEN BY

APMU

COOPERATIVA INTERGENERACIONAL ESPAI DE VIDA, SCCL

LA VIDALENCA, SCCL

Visit ARACOOP

Programa d'Economia Social

PROMOTED BY

FINANCIAL SUPPORT FROM